Zoom og Fokus

Hvor stor er arbejdsafstanden og synsvinklen ved forskellig forstørrelse?

Arbejdsafstanden er forskellig ved enhver forstørrelsesgrad.

Eller sagt på en anden måde: Enhver arbejdsafstand vil give et fokuseret billede ved en given forstørrelsesgrad.

Disse specifikationer kan variere fra model til model.

Et overblik over arbejdsafstand og synsvinkler ses i den generelle brochure, under hver enkelt model.